Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení vyhledávače zemních kabelů a zařízení pro zemní protlaky

19/003/19210/342/071/000586

Žadatel:
KABELSPOJ, s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
90 550 Kč

Místo realizace projektu: Pořízení vyhledávače zemních kabelů a zařízení pro zemní protlaky

Projekt byl realizován na území obce Libočany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě