Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Rozšíření vitrážnické dílny

19/003/19210/342/071/000585

Žadatel:
KANTA RICHARD
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
294 564 Kč

Místo realizace projektu: Rozšíření vitrážnické dílny

Projekt byl realizován na území obce Lubenec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě