Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Rozšíření vitrážnické dílny

19/003/19210/342/071/000585

Žadatel:
KANTA RICHARD
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
294 564 Kč
Popis projektu:

Výsledkem bude pořízení pece, řezacího stolu, čtyřech stolů na skládání vitráží, vysokozdvižného vozíku, čtyř stojanů na ukládání skel a měřícího stolu pro řezání olova.

Fotogalerie projektu: Rozšíření vitrážnické dílny

Místo realizace projektu: Rozšíření vitrážnické dílny

Projekt byl realizován na území obce Lubenec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě