Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Nářadí pro stavební činnost

19/003/19210/342/071/000583

Žadatel:
KULICH MARTIN
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
22 964 Kč

Místo realizace projektu: Nářadí pro stavební činnost

Projekt byl realizován na území obce Radonice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě