Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Výstavba stezky na vrch Rubín

19/003/19210/342/071/000580

Žadatel:
Město Podbořany
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
631 Kč
Popis projektu:

Stavba stezky pro turisty umožní snadnější přístup na vrch Rubín, lepší přístup k lesním porostům, zlepšení hospodaření v lese, posílení rekreační funkce lesa, trávení volnočasových aktivit.

Fotogalerie projektu: Výstavba stezky na vrch Rubín

Místo realizace projektu: Výstavba stezky na vrch Rubín

Projekt byl realizován na území obce Podbořany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě