Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Opravárenská dílna

19/003/19210/342/071/000576

Žadatel:
Studený s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
442 597 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu bude nově vybavená provozovna autoopravny.

Fotogalerie projektu: Opravárenská dílna

Místo realizace projektu: Opravárenská dílna

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě