Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Vybavení truhlářské dílny

19/003/19210/342/071/000574

Žadatel:
V. R. S. spol. s r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
420 197 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je dodávka širokopásové brusky, ventilátoru, lisu s nástavbou.

Fotogalerie projektu: Vybavení truhlářské dílny

Místo realizace projektu: Vybavení truhlářské dílny

Projekt byl realizován na území obce Vilémov
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě