Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Investice do zpracování zemědělské produkce II.

20/004/19210/342/071/000284

Žadatel:
RYŠAVÝ MICHAL
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
446 000 Kč
Popis projektu:

Projekt spočívá ve zkapacitnění výrobní linky na zpracování zemědělské produkce zeleniny - cibule - tím, že dojde k nahrazení staré třídící a inspekční linky a dopravních cest za moderní stroje.

Fotogalerie projektu: Investice do zpracování zemědělské produkce II.

Místo realizace projektu: Investice do zpracování zemědělské produkce II.

Projekt byl realizován na území obce Račetice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě