Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Modernizace mechanizace k pěstování zeleniny a ke zpracování objemných krmiv pro welfare zvířat

20/004/19210/342/071/000273

Žadatel:
LNĚNÍČKOVÁ ZDENKA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
75 068 Kč

Místo realizace projektu: Modernizace mechanizace k pěstování zeleniny a ke zpracování objemných krmiv pro welfare zvířat

Projekt byl realizován na území obce Nepomyšl
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě