Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Modernizace zemědělského podniku

20/004/19210/342/071/000269

Žadatel:
Obora Červený Hrádek s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
243 500 Kč

Místo realizace projektu: Modernizace zemědělského podniku

Projekt byl realizován na území obce Podbořany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě