Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Nákup diskového podmítače s elektrickým secím strojkem a rozmetadlem

20/004/19210/342/071/000268

Žadatel:
POTUŽÁK JOSEF
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
213 990 Kč
Popis projektu:

V rámci projektu byl pořízen diskový podmítač s elektrickým secím strojkem a rozmetadlem.

Fotogalerie projektu: Nákup diskového podmítače s elektrickým secím strojkem a rozmetadlem

Místo realizace projektu: Nákup diskového podmítače s elektrickým secím strojkem a rozmetadlem

Projekt byl realizován na území obce Tuchořice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě