Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Vybavení farmy Na Vlkani

20/004/19210/342/071/000263

Žadatel:
BEKOVÁ ANNA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
145 663 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu bude zvýšení komfortu chovaných zvířat, usnadnění manipulace s nimi a celkové zvýšení konkurenceschopnosti.

Fotogalerie projektu: Vybavení farmy Na Vlkani

Místo realizace projektu: Vybavení farmy Na Vlkani

Projekt byl realizován na území obce Radonice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě