Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Investice do zemědělské techniky na sklizeň pícnin

20/004/19210/342/071/000261

Žadatel:
ŠŤASTNÝ JOSEF
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
249 950 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu bude pořízení nové kompletní linky na zpracování píce - disková zadní žací lišta, obraceč a shrnovač.

Fotogalerie projektu: Investice do zemědělské techniky na sklizeň pícnin

Místo realizace projektu: Investice do zemědělské techniky na sklizeň pícnin

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě