Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)
Logo IROP

Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008700

Žadatel:
Základní škola, ul. Školní 1479, okr. Chomutov
Způsobilé výdaje:
2 104 862 Kč
Dotace:
1 999 619 Kč
Popis projektu:

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající učebny chemie, která bude po realizaci projektu fungovat jako víceúčelová učebna přírodních věd. Rekonstrukce učebny zajistí žákům prostředí s kvalitnějšími podmínkami pro výuku a naplňování klíčových kompetencí v přírodních vědách.

Prohlédněte si:

Fotogalerie projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani

Místo realizace projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě