Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Modernizace strojů na farmu

20/004/19210/341/071/000275

Žadatel:
MOUREK JIŘÍ
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
273 000 Kč
Popis projektu:

Výstupem projektu je rozmetadlo hnojiv, luční vály s přísevem a mobilní hrazení s fixačním čelem.

Fotogalerie projektu: Modernizace strojů na farmu

Místo realizace projektu: Modernizace strojů na farmu

Projekt byl realizován na území obce Pšov
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě