Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Projekt do živočišné výroby

20/004/19210/341/071/000272

Žadatel:
SEKÁČ FRANTIŠEK
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
300 000 Kč

Místo realizace projektu: Projekt do živočišné výroby

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě