Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení pojízdného kompresoru

20/004/19210/342/071/000306

Žadatel:
KABELSPOJ, s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
119 790 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu bude vlastnictví kompletní technologie pro provádění zemních protlaků a bouracích prací.

Fotogalerie projektu: Pořízení pojízdného kompresoru

Místo realizace projektu: Pořízení pojízdného kompresoru

Projekt byl realizován na území obce Libočany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě