Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Vybavení pneuservisu

20/004/19210/342/071/000302

Žadatel:
HELUS JOSEF
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
153 810 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení Diagnostické centra (vyvažovací stroj) s příslušenstvím.

Fotogalerie projektu: Vybavení pneuservisu

Místo realizace projektu: Vybavení pneuservisu

Projekt byl realizován na území obce Podbořany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě