Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Dopravní prostředek pro venkovského živnostníka

20/004/19210/342/071/000298

Žadatel:
KERDA JIŘÍ
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
196 096 Kč

Místo realizace projektu: Dopravní prostředek pro venkovského živnostníka

Projekt byl realizován na území obce Vroutek
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě