Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)
Logo IROP

Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008697

Žadatel:
Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
Způsobilé výdaje:
1 420 310 Kč
Dotace:
1 349 294 Kč
Popis projektu:

Inovace přírodovědného vzdělávání zahrnuje modernizaci odborné učebny pro výuku fyziky, chemie, biologie a matematiky. Modernizace bude dosažena pořízením nového vybavení a učebních pomůcek do této učebny. Součástí projektu bude i rekonstrukce přilehlého kabinetu.

Prohlédněte si:

Fotogalerie projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani

Místo realizace projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě