Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: Podpora komunitního života na venkově v Plzeňském kraji 2021

Rozsvěcení stromečku a mikulášská nadílka

2021/PK/1/2

Žadatel:
Obec Nečtiny
Způsobilé výdaje:
23 712 Kč
Dotace:
18 969 Kč
Popis projektu:

Akce se konala na nečtinské návsi a v prostorách místního muzea. Jednalo se o společenskou akci, na které participavala základní a mateřská škola, Regionální muzeum nečtinska, občané Nečtin a blízkého okolí. Byla to akce, která nesla v několika rovinách znaky významné společenské události, přinášela radost a posilovala pospolitost místních obyvatel i s občany okolních obcí. Součástí projektu bylo: Uspořádání malého vánočního jarmarku, do kterého byl zapojen místní Hostinec, místní dopravce uzenin, stánek s výrobky dětí s adventní a vánoční tématikou, stánek s občerstvením a nabídkou vánočního cukroví upečeným dobrovolnicemi z obce, rozsvěcení vánočního stromku a nového betlému se základními biblickými figurami vyrobenými ze dřeva a slámy spojené s hudebním vystoupením dechového souboru Hasičanka ze sousední Teplé, vánoční pásmo dětí Základní školy a Mateřské školy Nečtiny, výtvarné dílny v informačním centru muzea zaměřené  na zdobení perníčků a ovoce a výstava prací dětí, které navštěvují výtvarný a tvořivý kroužek nazvaný "OK dětem". Program byl zakončen mikulášskou nadílkou.

Fotogalerie projektu: Rozsvěcení stromečku a mikulášská nadílka

Místo realizace projektu: Rozsvěcení stromečku a mikulášská nadílka

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě