Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Investice do zemědělského podniku - Statek Hořenice

19/003/19210/342/071/000641

Žadatel:
KOBZA OLDŘICH
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
244 035 Kč
Popis projektu:

Projekt sestává z pořízení strojů, které žadatel využije k agrotechnickým operacím v rámci chodu podniku: 1. Mulčovač pro sečení porostu na špatně přístupných plochách (okraje polí, pod elektrickými ohradníky) 2. Síťové plecí brány

Fotogalerie projektu: Investice do zemědělského podniku - Statek Hořenice

Místo realizace projektu: Investice do zemědělského podniku - Statek Hořenice

Projekt byl realizován na území obce Chbany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě