Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Rozvoj podnikání v tisku

21/005/19210/342/071/000506

Žadatel:
NONAC CV spol. s r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
447 979 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu bude technologické vybavení nové provozovny - velkoformátový tiskařský stroj pro tisk plakátu.

Fotogalerie projektu: Rozvoj podnikání v tisku

Místo realizace projektu: Rozvoj podnikání v tisku

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě