Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Investice do rozvoje podniku

21/005/19210/342/071/000452

Žadatel:
Stavinsport, s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
774 000 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení Multifunkčního stroje na úpravu umělých povrchů hřišť včetně dalších výměnných komponentů - rotační kartáč, tuhé kartáčové zařízení, držák kartáče, dekompaktní zařízení, zařízení pro rozprostření granulátu/písku, zametací kartáč, sněhovou frézu a sněžný pluh.

Fotogalerie projektu: Investice do rozvoje podniku

Místo realizace projektu: Investice do rozvoje podniku

Projekt byl realizován na území obce Měcholupy
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě