Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení řezačky s mícháním

21/005/19210/342/071/000428

Žadatel:
VANĚK JOSEF
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
198 980 Kč
Popis projektu:

Projekt řeší pořízení, nákup automatické řezačky s mícháním a s časovačem míchání.

Fotogalerie projektu: Pořízení řezačky s mícháním

Místo realizace projektu: Pořízení řezačky s mícháním

Projekt byl realizován na území obce Podbořany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě