Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Zemědělská technika pro zpracování půdy

21/005/19210/342/071/000412

Žadatel:
ŠŤASTNÁ DRAHOMÍRA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
202 950 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení nového neseného čtyřradličného pluhu s možností mechanického nastavení záběru určeného pro traktory.

Fotogalerie projektu: Zemědělská technika pro zpracování půdy

Místo realizace projektu: Zemědělská technika pro zpracování půdy

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě