Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Rozvoj Valečské pálenice

21/005/19210/341/071/000459

Žadatel:
PETR RUDOLF
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
41 554 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení výkonného drtiče ovoce, výkonného čerpadla kvasů, barelů na skladování kvasů, plastových přepravek na skladování ovoce a motorové pily pro zpracování dřeva.

Fotogalerie projektu: Rozvoj Valečské pálenice

Místo realizace projektu: Rozvoj Valečské pálenice

Projekt byl realizován na území obce Valeč
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě