Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)
Logo IROP

Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008665

Žadatel:
Základní škola, ul. Školní 1479, okr. Chomutov
Způsobilé výdaje:
2 136 770 Kč
Dotace:
2 029 931 Kč
Popis projektu:

Projekt má za cíl rekonstrukci odborné učebny na 1. ZŠ v Kadani. Ta se bude týkat učebny pracovních dílen. Její současný stav a především zastaralé vybavení nevyhovují moderním způsobům vzdělávání, tím pádem není zcela možné naplňovat klíčové kompetence a poskytnout žákům vzdělávání v souladu s aktuálními požadavky na trhu práce. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti školy s ohledem na přístupnost učebny dílen.

Prohlédněte si:

Fotogalerie projektu: Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani

Místo realizace projektu: Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě