Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK

Setkání přátel a kamarádů Hořetic

2022/UK/1/5

Žadatel:
Okrašlovací spolek, z.s.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
20 000 Kč

Fotogalerie projektu: Setkání přátel a kamarádů Hořetic

Místo realizace projektu: Setkání přátel a kamarádů Hořetic

Projekt byl realizován na území obce Žiželice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě