Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK

Listopadová taneční zábava

2022/UK/2/2

Žadatel:
Obec Veliká Ves
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
13 600 Kč

Fotogalerie projektu: Listopadová taneční zábava

Místo realizace projektu: Listopadová taneční zábava

Projekt byl realizován na území obce Podbořany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě