Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I.(IROP3)
Logo IROP

Rekonstrukce objektu č. p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008039

Žadatel:
Město Kadaň
Způsobilé výdaje:
4 670 347 Kč
Dotace:
4 436 830 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy č.p.1667, ul.Husova v Kadani a její transformace na komunitní centrum. Objekt je situován v centru města, je tak vhodným a přirozeným místem pro setkávání spolků, klubů, komunit i veřejnosti. Změnou vnitřních dispozic dojde k vytvoření víceúčelového zařízení, kde bude docházet k setkávání komunit za účelem realizace sociálních služeb, vzdělávacích, kulturních a volnočasových aktivit s cílem zlepšit sociální situaci komunity.Upravena bude i zeleň v okolí.

Fotogalerie projektu: Rekonstrukce objektu č. p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum

Místo realizace projektu: Rekonstrukce objektu č. p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě