Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů_FČ

22/006/19210/342/071/005184

Žadatel:
ČERNÍK FRANTIŠEK
Způsobilé výdaje:
1 240 000 Kč
Dotace:
350 000 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení dopravního prostředku s chlazením do 3,5 t, který bude sloužit k rozvozu vlastních výrobků. Žadatel má již nyní rozsáhlou databázi odběratelů, z nichž je velké množství fyzických osob. Poptávka po drůbežím mase z rodinných jatek je v této oblasti velká.

Realizace projektu napomůže ke stabilizaci podniku žadatele a napomůže jeho dalšímu rozvoji. Podnik se tak stane více konkurenceschopnějším na trhu. Výsledky projektu budou po jeho ukončení využívány ke svému účelu a to po dobu maximálně možnou.

Fotogalerie projektu: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů_FČ

Místo realizace projektu: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů_FČ

Projekt byl realizován na území obce Vroutek
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě