Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení stavební mechanizace

21/005/19210/341/071/000508

Žadatel:
ZOGLAUER JIŘÍ
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
659 250 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení pásového rypadla, včetně příslušenství. Díky nově pořízenému pásovému rypadlu bude moci žadatel provádět rozsáhlé služby v oblasti stavebnictví. 

Fotogalerie projektu: Pořízení stavební mechanizace

Místo realizace projektu: Pořízení stavební mechanizace

Projekt byl realizován na území obce Verušičky
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě