Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Vybudování skladu jablek

20/004/19210/342/071/000265

Žadatel:
ČECHUROVÁ EVA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
349 300 Kč

Místo realizace projektu: Vybudování skladu jablek

Projekt byl realizován na území obce Lubenec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě