Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 17.výzva MAS Vladař-IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Logo IROP

Dovybavení Přírodovědného centra v Žatci

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017182

Žadatel:
Město Žatec
Způsobilé výdaje:
2 510 725 Kč
Dotace:
1 909 134 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu bylo zajistit vyšší kvalitu a atraktivitu zájmového vzdělávání, a to v souladu se stávajícími potřebami trhu práce a v souladu s horizontálním principem rovných příležitostí a nediskriminace. Nová forma zážitkového vzdělávání, tak může přitáhnout pozornost žáků a studentů o studium polytechnických oborů.Dovybavení návštěvnického centra má pozitivní vliv na výuku digitální gramotnosti, logiky, robotiky a popularizaci přírodních věd, které v atraktivní podobě zprostředkuje nejnovější vědecké poznatky návštěvníkům všech věkových kategorií. Zároveň tak podněcuje zájem žáků a studentů o vzdělávání v těchto oborech.    

Fotogalerie projektu: Dovybavení Přírodovědného centra v Žatci

Místo realizace projektu: Dovybavení Přírodovědného centra v Žatci

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě