Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)
Logo IROP

Výstavba chodníku v obci Blažim

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008959

Žadatel:
Obec Blažim
Způsobilé výdaje:
590 563 Kč
Dotace:
548 542 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je výstavba chodníku v obci Blažim.Je z části navržen podél stávající silnice ll.třídy č.251 !odstup od hrany stávající vozovky 0,5m!, z větší části pak v zelené ploše mezi silnicí, resp. odvodňovacím rigolem a stávající zástavbou rodinných domů. Chodník je navržen v šířce 1,5 m lemován záhonovými obrubami šířky 5cm a bude odsazen 0,5m od hrany svahu odvodňovacího rigolu.Součástí výstavby bude demontáž stávajícího VO,vyčištění a prohloubení odvodňovacího příkopu podél silnice.

Prohlédněte si:

Fotogalerie projektu: Výstavba chodníku v obci Blažim

Místo realizace projektu: Výstavba chodníku v obci Blažim

Projekt byl realizován na území obce Blažim
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě