Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 2. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I.
Logo OPZ

Nízkoprahové zařízení pro mládež v Postoloprtech

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011715

Žadatel:
Romano jasnica, spolek
Způsobilé výdaje:
1 376 503 Kč
Dotace:
1 376 503 Kč
Popis projektu:

 Předmětem projektu je zlepšení kvality života mládeže ze SVL v Postoloprtech předcházením nebo snížením soc. a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života a vytváření podmínek k řešení jejich nepříznivé situace prostřednictvím nově vzniklého nízkoprahového zařízení pro  mládež. Projekt se zaměřuje na podporu mládeže ve věku 15 - 26 let z Postoloprt, během realizace podpoří 40  osob. Projekt je v souladu se strategickými dokumenty obce ? KP (opatření 2.2.1) a SPSZ (cíl 3.1.2).

Více informací na webu žadatele: https://www.romanojasnica.cz/realizovane-projekty/nizkoprahove-zarizeni-pro-mladez-klub-amaro-avindo/

Místo realizace projektu: Nízkoprahové zařízení pro mládež v Postoloprtech

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě