Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.
Logo OPZ

NOVÝ IMPULS

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009784

Žadatel:
Nadace Valeč v Čechách
Způsobilé výdaje:
1 997 225 Kč
Dotace:
1 697 641 Kč
Popis projektu:

Předložený projekt je systémově zaměřen na pozitivní, výraznou individuální motivaci účastníků k nastartování aktivního přístupu k řešení osobní situace a nasměrování účastníků k aktivitě v oblasti změny, zvýšení kvalifikace s cílem dosáhnout udržitelného zaměstnání. Tímto bychom chtěli účastníky přesvědčit, že budoucnost je v práci, že mnoho tzv. překážek v nalezení práce je v dnešní době určitý subjektivní názory se kterými se dá a je nutné pracovat. I přes složitost CS.

Fotogalerie projektu: NOVÝ IMPULS

Místo realizace projektu: NOVÝ IMPULS

Projekt byl realizován na území obce Valeč
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě