Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.
Logo OPZ

POSLEDNÍ ŠANCE

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011608

Žadatel:
LEADER ACADEMY o.p.s.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
0 Kč
Popis projektu:

Projekt je komplexně a systémově zaměřen na pozitivní, výrazně individuální motivaci účastníků k nastartování aktivního přístupu k řešení osobní situace i nasměrování účastníků k aktivitě v oblasti změny, zvýšení kvalifikace s cílem dosáhnout udržitelného zaměstnání. Chceme účastníky přesvědčit, že budoucnost je v práci, že mnoho tzv. překážek v nalezení práce je v dnešní době určitý subjektivní názory se kterými se dá a je nutné pracovat. I přes složitost CS je úspěch reálný.

Místo realizace projektu: POSLEDNÍ ŠANCE

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě