Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.
Logo OPZ

Prostupné zaměstnávání v restauraci U Zlatého beránka

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011710

Žadatel:
PROMETHEUS Effect, o.p.s.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
0 Kč
Popis projektu:

Záměrem projektu je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování v Žatci, podpořit zaměstnatelnost cílové skupiny prostřednictvím modelu prostupného zaměstnávání, motivačního programu a vzdělávání. . 
Budou zapojeni  místní aktéři: Prometheus Effect,o.p.s., MOSTY - sociálně psychologické centrum,z.s., Úřad práce v Žatci,  vzdělavatelé, místní gastroprovozy.

Místo realizace projektu: Prostupné zaměstnávání v restauraci U Zlatého beránka

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě