Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II.
Logo OPZ

Spokojenost v práci a rodině

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014319

Žadatel:
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.
Způsobilé výdaje:
2 932 500 Kč
Dotace:
2 932 500 Kč

Místo realizace projektu: Spokojenost v práci a rodině

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě