Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II.
Logo OPZ

PŘIMĚSTSKÝ TÁBOR PETROHRAD

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014358

Žadatel:
VEEV, z.s.
Způsobilé výdaje:
1 540 800 Kč
Dotace:
1 540 800 Kč

Místo realizace projektu: PŘIMĚSTSKÝ TÁBOR PETROHRAD

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě