Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II.
Logo OPZ

Mimoškolní klub a přiměstské tábory ROHÁČEK

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014367

Žadatel:
LEADER ACADEMY o.p.s.
Způsobilé výdaje:
2 711 500 Kč
Dotace:
2 711 500 Kč
Popis projektu:

Více informací na webu žadatele: https://www.roh-valec.cz/primestske-tabory

Místo realizace projektu: Mimoškolní klub a přiměstské tábory ROHÁČEK

Projekt byl realizován na území obce Valeč
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě