Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 7.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II.
Logo OPZ

MOBILNÍ ASISTENČNÍ JOB CENTRUM

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014014

Žadatel:
Nadace Valeč v Čechách
Způsobilé výdaje:
4 004 250 Kč
Dotace:
4 004 250 Kč

Místo realizace projektu: MOBILNÍ ASISTENČNÍ JOB CENTRUM

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě