Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 7.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II.
Logo OPZ

Pracovní program pro oživení centra Žatce

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014366

Žadatel:
PROMETHEUS Effect, o.p.s.
Způsobilé výdaje:
3 961 575 Kč
Dotace:
3 961 575 Kč

Fotogalerie projektu: Pracovní program pro oživení centra Žatce

Místo realizace projektu: Pracovní program pro oživení centra Žatce

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě