Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK

společenská místnost v obci Stekník

2019/UK/1/2

Žadatel:
Obec Zálužice
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
0 Kč

Místo realizace projektu: společenská místnost v obci Stekník

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě