Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK

Aktivizace komunity pro zavádění inovací v Žatci

2019/UK/1/16

Žadatel:
Prometheus Effect, o.p.s.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
0 Kč

Fotogalerie projektu: Aktivizace komunity pro zavádění inovací v Žatci

Místo realizace projektu: Aktivizace komunity pro zavádění inovací v Žatci

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě