Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK

Podpora komunitního života - Pouťový závod

2019/UK/1/19

Žadatel:
Myslivecké sdružení DIVOČÁK Vintířov, z.s.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
0 Kč

Místo realizace projektu: Podpora komunitního života - Pouťový závod

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě