Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK

Libědická neckyáda aneb hry bez hranic

2019/UK/1/20

Žadatel:
Obec Libědice
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
0 Kč

Místo realizace projektu: Libědická neckyáda aneb hry bez hranic

Projekt byl realizován na území obce Libědice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě