Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK

Dětský den a rozloučení s prázdninami v Radonicích

2019/UK/1/25

Žadatel:
Obec Radonice
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
0 Kč

Místo realizace projektu: Dětský den a rozloučení s prázdninami v Radonicích

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě