Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)
Logo IROP

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Lišany

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008960

Žadatel:
Obec Lišany
Způsobilé výdaje:
3 000 000 Kč
Dotace:
2 850 000 Kč
Popis projektu:

Realizací projektu došlo k modernizaci a rekonstrukci pěších komunikací v obci (včetně dotčeného schodiště). Součástí projektu byla rekonstrukce přechodu pro chodce a nový přechod pro chodce a dále realizace veřejného osvětlení. Rekonstrukcí a modernizací došlo ke zvýšení kvality infrastruktury pro pěší napojené na objekty občanské vybavenosti a snížení rizika nehodovosti na dotyčných úsecích.

Fotogalerie projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Lišany

Místo realizace projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Lišany

Projekt byl realizován na území obce Lišany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě